LiveZilla Live Help

Payment

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง ได้แก่
– บัตรเครดิต *
– Paypal *
– Paysbuy *
– โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร **
* ระบบจะรับทราบการชำระค่าบริการของท่านโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน)
** ท่านสามารถแจ้งชำระเงินผ่าน Support Ticket หรือ แบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าบริการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
[contact-form 1 “Contact form 1”]